Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1237 af 12. oktober 2023

§ 7

Et medlem af en a-kasse, der har optaget et lån efter §§ 75 i - 75 n i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2023 eller senere, skal tilbagebetale lånet efter § 5, stk. 4, i lov nr. 728 af 13. juni 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og barselsloven, hvis medlemmet får efterbetalt dagpenge efter § 5, stk. 3, i samme lov.

Stk. 2 A-kassen skal særskilt opgøre lånet eller den del af lånet inklusive renter, der vedrører perioden fra og med den 1. juli 2023 eller senere.

Stk. 3 Tilbagebetaling af lånet med påløbne renter skal ske til a-kassen senest på tidpunktet for efterbetaling, jf. stk. 1. Tilbagebetaling af lånet kan ske ved modregning i efterbetalingsbeløbet.

Stk. 4 A-kassen skal nedskrive et eksisterende lån med den del af lånet, der er tilbagebetalt, jf. stk. 2 og 3.