Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19) § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 13. maj 2021

Bekendtgørelse nr. 607 af 09. april 2021

§ 1

Udløber gyldighedstiden på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden for disse kategorier til den 13. maj 2021.

Stk. 2 Stk. 1. finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.