Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis, sikkerhedsrådgiverbevis, kørekort med kørelærergodkendelse og særtransportlegitimationskort til sikring af forsyningen af varer som led i håndtering af Coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 13. maj 2021

Bekendtgørelse nr. 607 af 09. april 2021

I medfør af § 58 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Udløber gyldighedstiden på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden for disse kategorier til den 13. maj 2021.

Stk. 2 Stk. 1. finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 2

Udløber gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods, udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden til den 13. maj 2021.

Stk. 2 Stk. 1. finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 3

Udløber gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis, udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden til den 13. maj 2021.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.

§ 4

Er det anført på et kørekort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer, og udløber gyldighedstiden på denne godkendelse i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden for denne godkendelse til den 13. maj 2021.

§ 5

Udløber gyldighedstiden for et legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, i perioden 1. september 2020 til 12. maj 2021, forlænges gyldighedstiden til den 13. maj 2021.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 13. maj 2021.