14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Mærkning
En finansiel virksomhed, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, skal oplyse om risikomærkning af typer af investeringsprodukter, som den formidler eller yder investeringsrådgivning om.

•••

Stk. 2 En finansiel virksomhed, en investeringsrådgiver og en finansiel rådgiver skal, når der ydes investeringsrådgivning, senest på tidspunktet for ordreafgivelsen give en detailkunde oplysninger om risikomærkning af den type af investeringsprodukt, som ordren vedrører, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Oplysningerne om mærkningen skal gives på papir eller andet varigt medium. 1. og 2. punktum finder ikke anvendelse, hvis kunden tidligere har modtaget oplysningerne om produktet, og produktet ikke har ændret sig. I disse tilfælde skal den finansielle virksomhed stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

•••

Stk. 3 Formidler en finansiel virksomhed køb af investeringsprodukter via en elektronisk handelsplatform, eller tager en detailkunde uopfordret kontakt til en finansiel virksomhed og anmoder den finansielle virksomhed om at udføre en ordre, er den finansielle virksomhed ikke forpligtet til at give kunden oplysninger om risikomærkning, jf. stk. 1 og 2. Den finansielle virksomhed skal i disse tilfælde stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

•••
profile photo
Profilside