14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 553 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved investeringsprodukter forstås:

  • 1) Instrumenter, jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Indskud i pengeinstitutter, hvor et afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver.

  • 3) Garantbeviser.

  • 4) Andelsbeviser.

  • 5) Pantebreve.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aftaler om diskretionær porteføljepleje, puljeordninger og værdipapirhandel med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er), særligt dækkede obligationer (SDO’er) eller pantebreve, når værdipapirhandlen sker i tilknytning til og som forudsætning for udførelse af kunders optagelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast ejendom.

•••
profile photo
Profilside