14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Revisorrådet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om revisorrådet og bygger på bekendtgørelse nr. 66 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Revisorrådet mødes mindst fire gange årligt, eller så ofte formanden bestemmer det.

•••

Stk. 2 Indkaldelse til rådets møder sker så vidt muligt med mindst en uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der kommer til behandling på mødet.

•••

Stk. 3 For at beslutning kan træffes, skal mindst syv medlemmer være til stede. Blandt de tilstedeværende skal være formanden, en repræsentant for revisorbranchen og en repræsentant for investorerne og regnskabsbrugerne.

•••

Stk. 4 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••
profile photo
Profilside