14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Revisorrådet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om revisorrådet og bygger på bekendtgørelse nr. 66 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Eksamensudvalget varetager følgende opgaver for de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver:

  • 1) Fastsættelse af retningslinjer for indholdet af og fremgangsmåden ved eksamenerne og prøverne.

  • 2) Fastsættelse af retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse i eksamener og prøver.

  • 3) Udnævnelse og afskedigelse af eksaminatorer og censorer.

  • 4) Fastsættelse af retningslinjer for eksaminatorers og censorers medvirken ved eksamener og prøver.

  • 5) Behandling af anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i eksamener og prøver.

  • 6) Behandling af klager over afviklingen og bedømmelsen af eksamener og prøver.

  • 7) Behandling af sager om brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd.

•••
profile photo
Profilside