14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Revisorrådet § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om revisorrådet og bygger på bekendtgørelse nr. 66 af 19. januar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens § 32, stk. 3 og 4. Rådet kan ikke behandle forhold vedrørende Erhvervsstyrelsens konkrete tilsynsvirksomhed efter revisorlovens §§ 34 - 35 b.

•••

Stk. 2 Revisorrådet bistår endvidere Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende eksamener og prøver:

•••

Stk. 3 Rådet består af en formand, et medlem fra Erhvervsstyrelsen og 10 andre medlemmer. Fire medlemmer skal være repræsentanter for revisorbranchen, og seks medlemmer skal være repræsentanter for investorer og regnskabsbrugere.

•••

Stk. 4 Repræsentanterne for investorerne og regnskabsbrugerne, herunder formanden, må ikke være godkendte revisorer eller ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer. De i 1. pkt. nævnte medlemmer må ikke indenfor de seneste tre år før udpegningen til medlem have været godkendte revisorer eller have været ansat hos eller drevet revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer.

•••
profile photo
Profilside