14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 966 af 28. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Revisorer, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer her i landet, jf. § 3, stk. 2, skal give modtageren af erklæringen oplysning om

  • 1) sin faglige titel i etableringslandet på etableringslandets officielle sprog,

  • 2) navn og adresse på et handelsregister eller et lignende offentligt register i etableringslandet, som den pågældende er optaget i, samt den pågældendes registreringsnummer eller tilsvarende identifikationsmidler i dette register,

  • 3) registreringsnummer, hvis den pågældende yder en momspligtig virksomhed i etableringslandet og

  • 4) eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv forsikringsdækning i forbindelse med erhvervsansvar, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Er den pågældendes ydelse ikke dækket af en erhvervsansvarsforsikring, jf. stk. 1, nr. 4, skal den pågældende oplyse modtageren af ydelsen herom.

•••
profile photo
Profilside