14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisorers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 966 af 28. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 På grundlag af den i § 2, stk. 2, anførte attestation optager Erhvervsstyrelsen straks anmelderen i det offentlige register over revisorer, der agter midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. lovens § 11, stk. 3.

•••

Stk. 2 Så længe den pågældende er retmæssigt optaget i registret, kan den pågældende gyldigt afgive erklæringer her i landet i henhold til lovens § 1, stk. 2. Erklæringen må dog ikke vedrøre lovpligtig revision af årsregnskaber og koncernregnskaber, jf. lovens § 11, stk. 1.

•••

Stk. 3 Når registrering er sket, jf. stk. 1, sender Erhvervsstyrelsen bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger til anmelderen.

•••

Stk. 4 Registret, som er offentligt tilgængeligt, kan ses i Det Centrale Virksomhedsregister.

•••
profile photo
Profilside