Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed § 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om revisionsvirksomhed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 962 af 28. juni 2016

Deponering
§ 7

En revisor, der i medfør af revisorlovens § 6 deponerer sin godkendelse, kan alene eje op til 10 pct. af stemmerettighederne, jf. lovens § 13, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2 Begrænsningen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis en revisor, som deponerer sin godkendelse, er ansat i revisionsvirksomheden, eller hvis stemmerettighederne er erhvervet i forbindelse med en medarbejderordning, jf. lovens § 13, stk. 2, nr. 3.