Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om revisionsvirksomhed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 962 af 28. juni 2016

Værgemål
§ 10

Såfremt en indehaver af stemmerettigheder kommer under værgemål, og revisionsvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne i revisorlovens § 13, stk. 2, kan den beskikkede værge udøve stemmerettighederne i revisionsvirksomheden.

Stk. 2 Stk. 2-5 i § 8 finder tilsvarende anvendelse med de fornødne tilpasninger.