14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger og SIKAV’er konkludere, hvorvidt

•••

Stk. 2 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger konkludere, hvorvidt investeringsforeningen ejer værdipapirer udstedt af erhvervsvirksomheder, hvor ansatte af bestyrelsen eller andre ansatte i foreningen ejer eller driver eller deltager i ledelsen eller driften af disse, jf. § 61, stk. 1, 2, og 7, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v.

•••
profile photo
Profilside