14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Hvis den eksterne revision eller den interne revision må formode, at en finansiel virksomhed ikke opfylder eller inden for en overskuelig fremtid ikke vil kunne opfylde kravene til solvens, jf. §§ 124-126, i lov om finansiel virksomhed, eller formuekrav i § 3, stk. 10 og § 15, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v., skal den pågældende straks meddele Finanstilsynet dette.

•••
profile photo
Profilside