14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Revisionschefen skal afgive en påtegning på årsregnskabet, herunder koncernregnskabet og årsregnskaber for dattervirksomheder med hjemsted i Danmark, såfremt dette er valgt i henhold til § 20, stk. 4, jf. dog § 25, stk. 2.

•••

Stk. 2 Revisionschefens påtegning indebærer, at revisionen er udført i henhold til revisionsaftalen, jf. § 24.

•••

Stk. 3 Påtegningen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte revision, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusion herpå. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen.

•••
profile photo
Profilside