14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Den eksterne revisions påtegning på årsregnskabet, koncernregnskabet samt årsregnskaber for dattervirksomheder, skal afgives efter lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

•••

Stk. 2 Kravet om påtegning af dattervirksomheders årsregnskaber gælder kun, hvis den finansielle virksomheds eksterne revision har forestået revisionen.

•••
profile photo
Profilside