Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1451 af 29. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1548 af 17. december 2019

§ 25

I virksomheder, der har en revisionschef, skal denne tillige være revisionschef i alle de virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, dvs. uanset om der er tale om en finansiel virksomhed eller ej.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor virksomheden drives midlertidigt med henblik på afvikling af forud indgåede eksponeringer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder.