Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1451 af 29. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1548 af 17. december 2019

§ 20

Når en revisionschef tiltræder, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 1 måned efter tiltrædelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved indberetning til Finanstilsynet om ansættelse af revisionschefen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at revisionschefen opfylder kravene efter § 19, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Når en revisionschef fratræder, skal bestyrelsen og revisionschefen senest 1 måned efter fratrædelsen sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

Stk. 4 I forbindelse med den i stk. 2 krævede erklæring skal bestyrelsen meddele, om revisionschefen påtegner årsregnskabet i henhold til § 30.

Stk. 5 Bestyrelsen skal ved ændring af beslutning om, hvorvidt revisionschefen påtegner årsregnskabet, oplyse Finanstilsynet herom.

Stk. 6 Bestyrelsen skal ved beslutning om at nedlægge den interne revision oplyse Finanstilsynet herom.