14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Den interne revision skal fungere uafhængigt af den daglige ledelse.

•••

Stk. 2 Den interne revision ledes af en revisionschef. Ansættelse og afskedigelse af revisionschefen kan alene foretages af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af revisionschefen kan foretages for koncernen som helhed.

•••

Stk. 3 Revisionschefen skal have en teoretisk uddannelse svarende til, hvad der kræves for at blive godkendt revisor.

•••

Stk. 4 Revisionschefen skal ved ansættelsen have deltaget i revisionsarbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år.

•••

Stk. 5 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 3 og 4.

•••
profile photo
Profilside