14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering afgive konklusion om følgende vedrørende eksponeringer mod nærtstående parter:

  • 1) Hvorvidt de af bestyrelsen bevilgede eksponeringer mod og modtagne sikkerhedsstillelser fra bestyrelsesmedlemmer eller direktører samt virksomheder, hvori disse er direkte eller indirekte besiddere af en kvalificeret andel, direktører eller bestyrelsesmedlemmer, er bevilget i henhold til virksomhedens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår, jf. § 78, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Hvorvidt den finansielle virksomhed har eksponering mod erhvervsvirksomheder, hvor ansatte af bestyrelsen eller andre ansatte i den finansielle virksomhed ejer eller deltager i ledelsen eller driften af disse, jf. § 80, stk. 1, 2, og 8, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside