14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1630 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen eller Ankestyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2, men ikke Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler og afgør sager efter:

 • 1) Lov om social pension.

 • 2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 3) Lov om individuel boligstøtte.

 • 4) Lov om sygedagpenge.

 • 5) Lov om aktiv socialpolitik.

 • 6) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 • 7) Lov om social service, jf. dog stk. 3.

 • 8) Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

 • 9) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

 • 10) Lov om seniorjob.

 • 11) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 • 12) Lov om kontantydelse.

 • 13) Kapitel 2 i lov om friplejeboliger.

 • 14) Lov om forsøg med et socialt frikort.

 • 15) Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

 • 16) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

•••

Stk. 2 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder endvidere, når Familieretshuset træffer afgørelse efter § 131 i lov om social service.

•••

Stk. 3 § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om handlekommune gælder ikke for forebyggende hjemmebesøg, jf. § 79 a i lov om social service.

•••

Stk. 4 § 11, stk. 1, nr. 2, § 11 b, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og § 12 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunerne udbetaler ydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark.

•••

Stk. 5 § 11 a, stk. 1, 2 og 4-6, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af de sager, der er nævnt i § 178 a i lov om almene boliger m.v.

•••

Stk. 6 § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder ved kommunalbestyrelsens behandling af sager efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

•••
profile photo
Profilside