14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Massemediernes opbevaring af kopier af anklageskrifter, retsmødebegæringer, indførsler i retsbøgerne og kendelser i straffesager
Kopier af anklageskrifter, retsmødebegæringer, indførsler i retsbøgerne og afskrifter som nævnt i retsplejelovens § 713, stk. 3, der udleveres i medfør af retsplejelovens § 41 f, stk. 2 og 5, skal efter modtagelsen opbevares særskilt i et aflåst rum, skab eller lignende, som kun massemediets journalister og andre redaktionelle medarbejdere har adgang til.

•••

Stk. 2 Kopier af kendelser i straffesager, der udleveres i medfør af retsplejelovens § 41 b til de i retsplejelovens § 41 f, stk. 1, nævnte personer, skal efter modtagelsen, og indtil sagen er endeligt afsluttet, opbevares særskilt i et aflåst rum, skab eller lignende, som kun massemediets journalister og andre redaktionelle medarbejdere har adgang til.

•••
profile photo
Profilside