Bekendtgørelse om retslægelig obduktion i forbindelse med dødsfald kort efter modtagelse af vaccination imod Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 174 af 03. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1663 af 10. august 2021

I medfør af § 184, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Styrelsen for Patientsikkerhed kan foranstalte retslægelig obduktion af personer, som er afgået ved døden inden for 7 dage efter modtagelse af en vaccine imod Coronavirussygdom 2019 (covid-19), dødsdagen inklusiv, såfremt styrelsen vurderer, at obduktion er nødvendig for at afklare, om dødsfaldene har relation til den pågældende vaccine.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. februar 2022.