Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 120 af 29. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 934 af 19. maj 2021

Afvikling af barselsdagpengeperioder, der er forlænget eller udskudt (ved delvis genoptagelse af arbejdet) for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende
§ 6

Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet fortsat er genoptaget delvist.

Stk. 2 Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge, hvor der er ret til fravær efter barselslovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder retten til barselsdagpenge for denne uge. Det samme gælder, hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge under den forlængede orlovsperiode.

Stk. 3 Barselsdagpenge for en periode, der er forlænget ved delvist genoptagelse af arbejdet under fravær efter barselslovens § 9, kan udbetales som barselsdagpenge under en forlænget periode, hvor arbejdet er genoptaget delvis, eller udbetales som barselsdagpenge under udskudt fravær, jf. § 7.

Stk. 4 Den forlængede eller udskudte barselsdagpengeperiode, jf. stk. 1 og 3, kan for lønmodtagere holdes på samme måde som fravær opgjort efter § 1, stk. 1 og 2, og for selvstændige erhvervsdrivende på samme måde som fravær opgjort efter § 3, stk. 1 og 2.