Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 628 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 874 af 10. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1210 af 07. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1259 af 10. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1275 af 14. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1400 af 14. juni 2021

§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud m.v., hvor personer permanent eller midlertidigt har bopæl eller ophold, på social- og ældreområdet:

Stk. 2 Denne bekendtgørelse gælder ligeledes ved levering og modtagelse af:

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 9 finder tillige anvendelse for offentlige myndigheder og institutioner m.v. på Social- og Ældreministeriets område.