14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 628 af 12. april 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse gælder for følgende offentlige og private plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud m.v., hvor personer permanent eller midlertidigt har bopæl eller ophold, på social- og ældreområdet:

•••

Stk. 2 Denne bekendtgørelse gælder ligeledes ved levering og modtagelse af:

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 9 finder tillige anvendelse for offentlige myndigheder og institutioner m.v. på Social- og Ældreministeriets område.

•••
profile photo
Profilside