Bekendtgørelse om restriktioner for folkehøjskoler på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1745 af 30. august 2021

§ 1

Folkehøjskoler skal have kapacitet på folkehøjskolen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 2-4 og §§ 2-4, af elever, studerende og ansatte.

Stk. 2 Folkehøjskolen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

Stk. 3 Undersøgelser efter stk. 1 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som folkehøjskolen geografisk er beliggende i.

Stk. 4 Lederen af folkehøjskolen skal sørge for, at folkehøjskolen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

  • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

  • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

  • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

  • 4) Såfremt der ikke kan indberettes til Statens Serum Institut skal alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via sikker mail.

  • 5) Håndtering af elever, studerende og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.