Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1609 af 18. december 2018

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 770 af 30. maj 2018 om repræsentative tjenesteydelser og gebyroplysningsdokument ophæves.