Bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler til mennesker § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 849 af 29. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 25. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 134 af 25. januar 2022

§ 14

Reklame for et homøopatisk lægemiddel der er registreret efter en særlig forenklet procedure uden dokumentation for den terapeutiske virkning, jf. lægemiddellovens § 34, nr. 3, og bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v., skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Den homøopatiske stammes eller de homøopatiske stammers videnskabelige benævnelse efterfulgt af fortyndingsgraden.

  • 2) Indholdsmængde.

  • 3) Anvendelsesmåde og eventuel dosering.

  • 4) Navn og adresse på registreringsindehaveren.

  • 5) Eventuelle vigtige advarsler.

  • 6) Sætningen: »Homøopatisk lægemiddel uden godkendte terapeutiske indikationer«.

Stk. 2 Herudover må reklamen indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Lægemidlets eventuelle særnavn (handelsnavn), jf. lægemiddellovens § 58.

  • 2) Lægemiddelform.

  • 3) Sammensætning.

  • 4) Fremstiller, hvis denne er en anden end registreringsindehaveren.

Stk. 3 Ved reklame i fjernsynet kan oplysningerne i stk. 1, nr. 2-4, udelades, hvis de i stedet publiceres på den pågældende fjernsynskanals tekst-tv og registreringsindehaverens internetadresse. Reklamen skal indeholde en udtrykkelig opfordring til at læse disse yderligere oplysninger. Sidetal på tekst-tv og internetadresse skal fremgå med tydelig skrift på skærmen.

Stk. 4 Ved reklame, der vises på monitorer i apoteker eller andre butikker, der sælger homøopatiske lægemidler, kan oplysningerne i stk. 1, nr. 2-4, udelades, hvis de publiceres på registreringsindehaverens hjemmeside, og der er gratis adgang til internettet fra en PC, informationsstander e.l. i apoteks- eller butikslokalet. Reklamen skal indeholde en udtrykkelig opfordring til at læse mere om lægemidlet på registreringsindehaverens hjemmeside. Internetadressen skal fremgå med tydelig skrift på skærmen.

Stk. 5 Reklamen må ikke indeholde andre oplysninger, end hvad der fremgår af stk. 1-4.