Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2408 af 13. december 2021

Rehabiliteringsteamets genbehandling af sager om ressourceforløb som følge af, at borgeren ikke er påbegyndt en indsats
§ 17

Rehabiliteringsteamet skal behandle borgerens sag igen, når borgeren ikke er påbegyndt et tilbud efter kapitel 11, 12 eller 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en indsats efter lov om social service eller en kommunal indsats efter sundhedsloven, senest 6 måneder efter at ressourceforløbet er påbegyndt, jf. § 113, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 3 - 6.

Stk. 2 En indsats, som borgeren er påbegyndt forud for ressourceforløbet, og indsatser, der ikke indgår i rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. bekendtgørelsens § 5, medregnes ikke som en indsats, som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Perioder, hvor borgeren efter påbegyndelsen af ressourceforløbet har været fritaget for at stå til rådighed, jf. § 13, stk. 7 og 8, og regler fastsat i medfør af § 13, stk. 15, i lov om aktiv socialpolitik, og perioder, hvor kontaktforløbet er foregået uden kontakt til borgeren, jf. § 33, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medregnes ikke i perioden på de 6 måneder, som nævnt i stk. 1.

Stk. 4 Har borgeren haft timer, hvor borgeren har været ansat ordinært som lønmodtager i løbet af de første 6 måneder af ressourceforløbet, skal borgerens sag ikke forelægges rehabiliteringsteamet, uanset at borgeren ikke er påbegyndt en indsats som nævnt i stk. 1 senest 6 måneder efter, at ressourceforløbet er påbegyndt.

Stk. 5 Har borgeren været ansat i løntilskud efter § 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. i løbet af de første 6 måneder af ressourceforløbet, skal borgerens sag ikke forelægges rehabiliteringsteamet, uanset at borgeren ikke er påbegyndt en indsats som nævnt i stk. 1 senest 6 måneder efter, at ressourceforløbet er påbegyndt.

Stk. 6 Har borgeren deltaget i et forløb efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i løbet af de første 6 måneder af ressourceforløbet, skal borgerens sag ikke forelægges rehabiliteringsteamet, uanset at borgeren ikke er påbegyndt en indsats som nævnt i stk. 1 senest 6 måneder efter, at ressourceforløbet er påbegyndt.