14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2408 af 13. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 I sager, der forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af, hvorvidt borgeren kan bevilges tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal rehabiliteringsplanens forberedende del indeholde en beskrivelse af:

  • 1) borgerens opgaver i virksomheden, herunder en beskrivelse af, hvilke opgaver borgeren har svært ved at udføre i virksomheden, hvad borgeren gør for at kompensere for disse udfordringer og hvor mange timer om ugen, borgeren kan arbejde i virksomheden,

  • 2) i hvilket omfang, borgeren har arbejdet i virksomheden de sidste 24 måneder,

  • 3) om borgeren arbejder med andet end virksomheden,

  • 4) borgerens personlige ressourcer, netværk m.v. og sociale udfordringer i forhold til at kunne fortsætte virksomheden,

  • 5) borgerens helbred, herunder borgerens eget helbredsperspektiv og borgerens vurdering af helbredets betydning for at fortsætte virksomheden, og

  • 6) borgerens oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling.

•••

Stk. 2 Rehabiliteringsplanens forberedende del skal endvidere indeholde borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde i virksomheden, jf. § 4.

•••
profile photo
Profilside