14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2408 af 13. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når en sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 9, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., med henblik på en vurdering af:

•••

Stk. 2 Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for sager om jobafklaringsforløb, når borgeren har fået en tværfaglig og helhedsorienteret indsats efter § 13 d i lov om sygedagpenge, og borgeren derefter overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene efter § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsens §§ 2-4 og 12-13 finder anvendelse i de sager om førtidspension, hvor kommunen behandler sagen uden forudgående forelæggelse for rehabiliteringsteamet, jf. § 17, stk. 3, og § 18, stk. 2, i lov om social pension.

•••

Stk. 4 Når kommunen skal vurdere, om en borger skal tilbydes revalidering efter § 142 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder bekendtgørelsens §§ 2-4 og § 14 anvendelse. Sager om revalidering skal ikke forelægges rehabiliteringsteamet.

•••

Stk. 5 Kommunen kan vælge at forelægge andre sager for rehabiliteringsteamet end de sager, der er nævnt i stk. 1, og kommunen kan i den forbindelse vælge at anvende bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside