Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2015 af satser for kost og logi ved formidlet døgnophold efter lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1573 af 27. december 2014

I medfør af § 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 1526 af 27. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i for- bindelse med formidlet døgnophold for børn og unge, herunder familiepleje, udgør i 2015 følgende beløb:

 • 1) For 1. og 2. barn
  pr. døgn pr. barn (under 10 år)
  171,00 kr.

 • 2) For 1. og 2. barn
  pr. døgn pr. barn eller ung
  (på 10 år og derover)
  183,00 kr.

 • 3) For 3. barn og derover
  pr. døgn pr. barn eller ung
  uanset alder
  159,00 kr.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.