Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1240 af 7. november 2017

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, udgør de i lovens § 105, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 121 mio. kr. og 24 mio. kr.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.