Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb uden for vej

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1144 af 13. december 2002

I medfør af § 9, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 827 af 20. december 1998 om afholdelse af motorløb uden for vej, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2003 31. december 2003, udgør de i bekendtgørelsens § 9, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 2 mio. kr., 6 mio. kr., 12 mio. kr. og 24 mio. kr.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.