Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven - 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelse nr. 1254 af 22. november 2017

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

§ 2

Med virkning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.260.000 kr.

§ 3

Med virkning for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 760.000 kr.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.