Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven - 2017 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelse nr. 1281 af 27. oktober 2016

§ 3

Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 740.000 kr.