Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven - 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

Bekendtgørelse nr. 1281 af 27. oktober 2016

I medfør af § 97, stk. 2, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Efter arvelovens § 97, stk. 1, reguleres beløbsgrænserne i lovens § 5, stk. 2, og § 11, stk. 2, årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningskvotienten (tilpasningsprocenten) for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000.

Stk. 2 Tilpasningsprocenten for finansåret 2017 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1135 af 29. august 2016 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2017.

§ 2

Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 5, stk. 2, nævnte beløb 1.240.000 kr.

§ 3

Med virkning for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017 udgør det i lovens § 11, stk. 2, nævnte beløb 740.000 kr.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.