14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registreringsafgift § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om registreringsafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1030 af 25. May 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Skatteforvaltningen kan efter ansøgning afgiftsfritage køretøjer, der tilhører internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

•••

Stk. 2 Afgiftsfritagelse gives ikke, hvis køretøjets ejer inden for de sidste 3 år har fået afgiftsfritaget et køretøj.

•••

Stk. 3 Afgiftsfritagelse kan ske, hvis der fremlægges bevis for følgende forhold:

  • 1) Identiteten af køretøjet.

  • 2) Identiteten af køretøjets ejer.

  • 3) At køretøjets ejer er omfattet af stk. 1. Bevis herfor skal være udstedt af Udenrigsministeriet.

•••

Stk. 4 Køretøjet må føres af det af organisationen bemyndigede personale til tjenstlig kørsel.

•••
profile photo
Profilside