14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registreringsafgift § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om registreringsafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1030 af 25. May 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et motorkøretøj, der tilhører en fysisk person, som tidsbegrænset opholder sig her i landet, betales løbende efter registreringsafgiftslovens § 3 c.

•••

Stk. 2 Tilladelse kan gives, hvis følgende betingelser opfyldes:

  • 1) Køretøjet registreres i den pågældende ejer eller brugers navn.

  • 2) Den pågældende erklærer, at opholdet er af tidsbegrænset varighed.

•••

Stk. 3 Tillades løbende betaling, skal betalingen ske kvartalsvis forud efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 3 og 4.

•••

Stk. 4 Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, og af personer, der hører til den pågældendes husstand.

•••
profile photo
Profilside