Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

§ 3

Indlevering af dokumenter og bestilling af udskrifter m.v. finder sted i Statens Luftfartsvæsens åbningstid, jf. dog § 4, stk. 1.

Stk. 2 For så vidt de indleverede dokumenter ikke afhentes, skal de tilbagesendes uden ufornødent ophold efter deres indførelse i registret eller deres afvisning.