Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

§ 2

Rettighedsregistrets bøger og akter er offentligt tilgængelige i Statens Luftfartsvæsens åbningstid.

Stk. 2 Enhver er berettiget til at få udskrifter af registrets bøger og akter efter samme regler og mod betaling af samme gebyr som for udskrifter af tinglysningens bøger og akter.