Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 563 af 06. august 1990

§ 14

Ved Statens Luftfartsvæsen føres et kartotek over de i registret indførte ejere og disses adresser.