14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer VI.Opbevaring af akter.

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 274 af 28. august 1964. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer

VI.Opbevaring af akter.

§13 Statens Luftfartsvæsen udfærdiger genparter af de registrede dokumenter og efter Statens Luftfartsvæsens skøn tillige af foreviste legitimationspapirer.

Stk. 2 For hvert luftfartøj oprettes en mappe til opbevaring af de i stk. 1 nævnte genparter og eventuelle udskrifter af udenlandske registre og af dokumenter hidrørende herfra.

profile photo
Profilside