14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1147 af 08. december 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Krav om registrering
Mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer skal senest to dage før påbegyndelsen registreres i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Registrering af mobile udsalgssteder gælder for et givent kalenderår og skal fornys ved starten af et nyt kalenderår.

•••

Stk. 3 Registrering af lagersalg, markeder, udstillinger og messer gælder for den periode, der er angivet ved registreringen.

•••

Stk. 4 For mobile udsalgssteder skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 1, henholdsvis § 2, stk. 2.

•••

Stk. 5 For lagersalg skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, henholdsvis § 2, stk. 4.

•••

Stk. 6 For markeder, udstillinger og messer skal registreringen i det offentlige register ske ved, at arrangøren indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 5, henholdsvis § 2, stk. 6.

•••

Stk. 7 Indberetning af oplysninger skal ske digitalt på www.virk.dk.

•••
profile photo
Profilside