14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring

Bekendtgørelse nr. 1147 af 08. december 2011

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Krav om registrering
Mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer skal senest to dage før påbegyndelsen registreres i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Registrering af mobile udsalgssteder gælder for et givent kalenderår og skal fornys ved starten af et nyt kalenderår.

Stk. 3 Registrering af lagersalg, markeder, udstillinger og messer gælder for den periode, der er angivet ved registreringen.

Stk. 4 For mobile udsalgssteder skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 1, henholdsvis § 2, stk. 2.

Stk. 5 For lagersalg skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, henholdsvis § 2, stk. 4.

Stk. 6 For markeder, udstillinger og messer skal registreringen i det offentlige register ske ved, at arrangøren indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 5, henholdsvis § 2, stk. 6.

Stk. 7 Indberetning af oplysninger skal ske digitalt på www.virk.dk.

§2 Oplysninger der skal indberettes
For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

 • 2) adresser, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

 • 3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

 • 4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

 • 5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 2 For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

 • 2) adresse, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

 • 3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

 • 4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

 • 5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 3 For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

 • 2) navn og adresse for lagersalget,

 • 3) afholdelsesperiode for lagersalget,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 4 For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

 • 2) navn og adresse for lagersalget,

 • 3) afholdelsesperiode for lagersalget,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 5 For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

 • 2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

 • 3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

 • 5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 6 For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

 • 2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

 • 3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

 • 5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 7 Indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 5, nr. 5, og stk. 6. nr., 5, skal ske ved, at der vedhæftes en liste med navne, adresser og cvr-nr. på deltagerne, jf. § 2, stk. 3, i lov om næring. Hvis en deltager ikke har et cvr-nr., skal alene deltagerens navn og adresse fremgå af listen.

§3 Offentliggørelse mv.
Erhvervsstyrelsen offentliggør, hvilke mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer, der er sket registrering for.

Stk. 2 En registrering slettes automatisk ved udgangen af det kalenderår, som den vedrører.

Stk. 3 Dokumentation for registrering af mobile udsalgssteder og lagersalg skal forevises myndighederne på forlangende.

§4 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

profile photo
Profilside