Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1147 af 08. december 2011

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Krav om registrering
§ 1

Mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer skal senest to dage før påbegyndelsen registreres i et offentligt tilgængeligt register hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Registrering af mobile udsalgssteder gælder for et givent kalenderår og skal fornys ved starten af et nyt kalenderår.

Stk. 3 Registrering af lagersalg, markeder, udstillinger og messer gælder for den periode, der er angivet ved registreringen.

Stk. 4 For mobile udsalgssteder skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 1, henholdsvis § 2, stk. 2.

Stk. 5 For lagersalg skal registreringen i det offentlige register ske ved, at den ansvarlige for salget indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 3, henholdsvis § 2, stk. 4.

Stk. 6 For markeder, udstillinger og messer skal registreringen i det offentlige register ske ved, at arrangøren indberetter de oplysninger, som er nævnt i § 2, stk. 5, henholdsvis § 2, stk. 6.

Stk. 7 Indberetning af oplysninger skal ske digitalt på www.virk.dk.

Oplysninger der skal indberettes
§ 2

For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

 • 2) adresser, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

 • 3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

 • 4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

 • 5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 2 For mobile udsalgssteder, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

 • 2) adresse, hvorfra der køres ud i forbindelse med salget,

 • 3) kommuner, hvor der er planlagt salg,

 • 4) kalenderår, som registreringen skal gælde for, og

 • 5) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 3 For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på den ansvarlige for salget,

 • 2) navn og adresse for lagersalget,

 • 3) afholdelsesperiode for lagersalget,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 4 For lagersalg, hvor den ansvarlige for salget ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på den ansvarlige for salget,

 • 2) navn og adresse for lagersalget,

 • 3) afholdelsesperiode for lagersalget,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen.

Stk. 5 For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Cvr-nr. på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

 • 2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

 • 3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

 • 5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 6 For markeder, udstillinger og messer, hvor arrangøren ikke har et cvr-nr., skal der indberettes oplysninger om:

 • 1) Navn og adresse på arrangøren af markedet, udstillingen eller messen,

 • 2) navn og adresse for markedet, udstillingen eller messen,

 • 3) afholdelsesperiode for markedet, udstillingen eller messen,

 • 4) kontaktinformation på den, som kan kontaktes vedrørende registreringen,

 • 5) navne, adresser og cvr-nr. på alle deltagerne på markedet, udstillingen eller messen.

Stk. 7 Indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 5, nr. 5, og stk. 6. nr., 5, skal ske ved, at der vedhæftes en liste med navne, adresser og cvr-nr. på deltagerne, jf. § 2, stk. 3, i lov om næring. Hvis en deltager ikke har et cvr-nr., skal alene deltagerens navn og adresse fremgå af listen.

Offentliggørelse mv.
§ 3

Erhvervsstyrelsen offentliggør, hvilke mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer, der er sket registrering for.

Stk. 2 En registrering slettes automatisk ved udgangen af det kalenderår, som den vedrører.

Stk. 3 Dokumentation for registrering af mobile udsalgssteder og lagersalg skal forevises myndighederne på forlangende.

Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.