14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 812 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Senest 20 arbejdsdage efter årets første til tredje kvartal og 30 dage efter fjerde kvartal skal pengeinstituttet indsende en opgørelse over aktiver i det enkelte register og de udstedte særligt dækkede obligationer ved kvartalets udgang. Indberetningen skal omfatte den værdi, som de registrerede aktiver indgår med til dækning af særligt dækkede obligationer.

•••

Stk. 2 Indberetning skal ske på de skemaer, Finanstilsynet har udarbejdet hertil.

•••

Stk. 3 Opgørelsen af de registrerede aktiver og de udstedte særligt dækkede obligationer underskrives af pengeinstituttets direktør og den eksterne revision, der erklærer, at opgørelsen er i overensstemmelse med de registrerede aktiver og bogføringen. Den eksterne revision skal endvidere oplyse, om registeret opfylder §§ 3 og 4 i denne bekendtgørelse og § 152 a, stk. 1, § 152 c, § 152 e, stk. 1-3, § 152 f og § 152 g, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed samt artikel 129, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

•••
profile photo
Profilside