14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 812 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bestyrelsen for pengeinstituttet skal fastsætte retningslinjer for registerets indretning og for hvordan, registeret føres. Bestyrelsen skal foretage et begrundet skøn over andelen af aktiver og hvilke aktivtyper, der skal dække udstedelsen af de særligt dækkede obligationer, herunder hvor stor overdækningen skal være.

•••

Stk. 2 Retningslinjerne skal blandt andet angive, hvorledes:

  • 1) der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de udstedte obligationer,

  • 2) forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret, samt

  • 3) registeret eventuelt er opdelt i delsystemer.

•••

Stk. 3 Retningslinjerne skal endvidere angive, hvem der er ansvarlig for at føre registeret, samt hvem der er ansvarlig for at kontrollere registeret.

•••

Stk. 4 Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, nr. 1, finder ikke anvendelse for de i § 1, stk. 3, nævnte pengeinstitutter og filialer.

•••
profile photo
Profilside