14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 812 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Overtrædelse af §§ 1, 3-7, § 8, stk. 1, og § 9 straffes med bøde.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside