14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 812 af 02. July 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Pengeinstitutter, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal føre et register over aktiver, jf. § 152 g i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Filialer her i landet af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land uden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, der har fået tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 16 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal føre et tilsvarende register som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Pengeinstitutter og filialer som nævnt i stk. 2, der har fået inddraget tilladelsen til at udstede særligt dækkede obligationer, jf. § 224, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, skal ligeledes føre et tilsvarende register som nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside